درباره ما

دکتر علی سجودی خوشابی در سال 1388 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران فارغ التحصیل شده اند. سپس در سال 1389 در دوره DGZI آلمان که زیر نظر دکتر رولف رومر برگذار گردید دوره یکساله خود را با موفقیت پشت سر نهادند.

درباره ما

درباره ما

تفاوت در چیست و چرا باید ما را انتخاب کنید


ما تنها به رضایت شما می اندیشیم و
راهکارهایی را انتخاب می کنیم که سالها بعد نیز رضایت شما همراه ما باشد.

ما به شما کمک میکنیم تا خود را با دندانهایی زیبا و سالم بیشتر دوست بدارید..
تماس با ما
ایمپلنت
کودکان
بیماری لثه
ریشه ها
یمپلنت، ایمپلنت دندان، عصب کشی، جراحی لثه، درمان ریشه ،کاشت دندان

تفاوت در چیست و چرا باید ما را انتخاب کنید ؟

ما تنها به رضایت شما می اندیشیم و راهکارهایی را انتخاب می کنیم که سالها بعد نیز رضایت شما همراه ما باشد. ما به شما کمک میکنیم تا خود را با دندانهایی زیبا و سالم بیشتر دوست بدارید.

ما تنها به رضایت شما می اندیشیم و راهکارهایی را انتخاب می کنیم که سالها بعد نیز رضایت شما همراه ما باشد. ما به شما کمک میکنیم تا خود را با دندانهایی زیبا و سالم بیشتر دوست بدارید.

ایمپلنت
زیبایی
کودکان
بیماری لثه